PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

osobní rozvoj

Jak mediace probíhá

Mediace je řízený proces, který vede mediátorka, obsahově jej určují klienti.

Jeden či oba klienti kontaktují mediátorku telefonicky, stručně sdělí téma, o které se bude v mediaci jednat. Dále je domluven s oběma klienty termín prvního setkání, mohou jej spolu domluvit klienti nebo jej případně zprostředkuje mediátorka.

Setkání probíhá v konzultovně mediátorky. Klienti se setkají na dopředu vymezený tříhodinový čas. Na začátku setkání obě strany hovoří s mediátorkou za přítomnosti druhého o svém pohledu na situaci, vysvětlí postupně, co by potřebovali, o jaká témata se jedná.

Následně za pomoci mediátorky obě strany identifikují společné téma, na kterém chtějí pracovat. V případě více témat určují pořadí důležitosti.

Dále pak se prostřednictvím mediátorky zabývají jednotlivými tématy, pojmenovávají potřeby, úskalí a následně hledají možnosti řešení.

Mediační proces je ukončen mediační dohodou, která je ve většině případů sepsána do písemného dokumentu. Obsahuje pak všechny body, na kterých se klienti domluví, a přesně vymezuje, jak budou realizovány. Obsahuje i náhradní řešení a pojistky, pokud se něco z důvodu vnějších příčin nepodaří. Někdy klienti odchází s tím, že jim stačí, že si věci vypovídali a domluvené platí na základě ústní dohody.

Kdo jsem

Kdo jsem

Kontakt

Kontakt