PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

osobní rozvoj

Kolikrát se budeme muset sejít

Mediační proces je vedený tak, aby klienti dospěly k jednotlivým řešením skutečně poté, co pojmenují a proberou své potřeby, reálně vyhodnotí své možnosti a seznámí se navzájem s podstatnými fakty. Na tomto základě stojí pak platná dohoda mezi oběma stranami, jejíž funkčnost vychází z přesvědčení obou klientů.

Záleží tedy na rozsahu témat, možnostech obou stran, detailech, kterým je třeba se věnovat. Na samotném začátku pak záleží na tom, co všechno musí být řečeno, než se lze začít bavit o budoucím ujednání.

Setkání je vždy ukončeno rekapitulací, co se v daném setkání probralo, na papíře jsou zachyceny základní body, které jsou podstatné pro další jednání, klienti shrnují, co si z daného setkání odnáší. Domlouvá se termín dalšího setkání.

Ze zkušenosti mohu říct, že běžná dohoda o péči o děti mezi dvěma rodiči může vznikat přibližně 3 – 5 sezení. V některých situacích již na prvním setkání uzavírají klienti písemnou dohodu o nejbližším čase, o prázdninovém harmonogramu, o prvním setkání dítěte s některým s rodičů, apod. Následují pak další setkání, kde jsou již rozpracovávány obecnější rámce. To vše je vždy zcela závislé na potřebách klientů a jejich dohodě.

Kdo jsem

Kdo jsem

Kontakt

Kontakt