PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

osobní rozvoj

Proč trvá jedno sezení 3 hodiny

Jedna z nejčastějších otázek. Klienti jsou v šoku. Říkají: Nedovedu si představit, že s ním/s ní budu sedět v jedné místnosti 3 hodiny. O čem se jako budeme bavit? To je hrozně dlouhá doba!

Zamyslete se na chvíli nad tím, jak dlouho už váš partnerský konflikt trvá, jak dlouho nastavujete všechny komunikační mechanismy, které jsou nefunkční, respektive vždy přinesou bolest, neuspokojení, ublížení, obavy a strach, co bude dál.

Zamyslete se nad tím, co potřebujete domlouvat. Chcete hovořit o několikaleté budoucnosti vašich dětí, vás samotných. Musíte najít způsob komunikace s člověkem, který vám byl blízký, už není, ale je i nadále rodičem vašich dětí.

Tříhodinové sezení poskytuje právě tolik času, kolik je potřeba, aby mohly být řečeny věci, které vás oba trápí, abyste mohli vyslovit svoje potřeby, abyste v rámci prvního setkání mohli odejít s pocitem, že alespoň kus práce byl udělán a vrátili se posléze znovu k jednomu stolu a ke společnému dalšímu hledání řešení.

Kdo jsem

Kdo jsem

Kontakt

Kontakt