PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

osobní rozvoj

Reference

„S Lenkou spolupracujeme při organizování případových konferencí a mediací pro rodiny, které jsou ohrožené odebráním dítěte. Jedná se o náročné situace, průběh případových konferencí je často provázen vypjatými emocemi nejen na straně klientů. Jak by ne, když se jedná o osudy dětí! Vždy obdivujeme, s jakou lehkostí a přirozeností Lenka dokáže vést konference tak, aby měly pro klienty smysl, aby si z nich odnesli něco dobrého.

Zacílení na klienty a viditelná radost z toho, když se jejich příběhy pohnout o kousek k lepšímu, to máme na Lence rádi. Lenčina radost, když se jí podaří na posledním mediačním setkání sepsat s rozhádanými rodiči mediační dohodu o způsobu vzájemného předávání dětí, je prudce nakažlivá…:-)

Naše vzájemná spolupráce začala v polovině roku 2012, kdy poprvé vedla besedu na téma slaďování práce a rodiny pro návštěvnice našeho mateřského centra. A protože jde o téma aktuální pro většinu žen s malými dětmi, besedy a návazné individuální konzultace pokračují dodnes.

Lenka je pro organizaci Rodina v centru velkým přínosem. Zapojuje se do plánování a vyhodnocování služeb. Svou reflexí naší práce nás posunuje k vyšší profesionalitě. Jsme rádi, že jsme ji potkali!“

 

Za tým Rodiny v centru, o.s. Petra Vlčková

Kdo jsem

Kdo jsem

Kontakt

Kontakt